"Rozhodujeme se na základě intuice. Co když se ale naše intuice plete?". Těmito slovy začíná krátké ilustrativní video ke studii společnosti McKinsey - jedné z nejrespektovanějších konzultačních firem na světě. Dle jejich studie aktuálně celosvětově zažíváme změny 10x rychlejší a 300x silnější než byla průmyslová revoluce. Výsledkem je výrazná disrupce hospodářsko-politického rámce – jednoduše, světa, jak jej známe – od které jsme zatím v ČR (v německém závětří) do jisté míry izolováni. O to tvrdší vystřízlivění nás ale čeká.

 

Změny či revoluce vždy přináší výzvy i příležitosti: Potvrzuje to rychlost, s jakou se objevují nové korporátní komety, které v tuto chvíli dominují – diktují pravidla hry a směr – celým sektorům. Na jedné straně tu tak máme Facebook, Airbnb a Uber, na druhé nedávné miláčky trhů jako Kodak nebo Palm, které jsou dnes už jen notičkou v učebnicích dějepisu.

 

Revoluci (disrupci), kterou zažíváme, pohání několik faktorů či motorů. Každý z nich si zaslouží pozornost; každý představíme – jeho význam popíšeme – s pomocí krátké případové studie respektive čísla:

SVĚT SE MĚNÍ

RESTARTUJ INTUICI

TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE

Díky ní například 38% amerických mileniánů nikdy nebylo na bankovní pobočce. To, pochopitelně, mění pozici bank i výhled bankovního / finančního sektoru jak jej známe. 

Růst rozvíjejících se trhů: Opakovaně od ekonomů slýcháme, že Čína zpomaluje, což je důkaz, že se to s jejím nástupem přehání. Opak je pravdou, země draka diplomaticky i  hospodářsky posiluje: čínské firmy se posunují v rámci hodnotových řetězců výš a výš (některým vévodí); Čína skupuje všude po světě strategické firmy – v USA například tolik ceněné technologické společnosti (jen za polovinu roku 2016 a jen v Silicon Valley nakoupila za 6 miliard dolarů); navíc má Čína čím dál tím kvalitnější a robustnější výzkum a vývoj, o čemž svědčí 2 a 4 místo v počtu patentů na světě (zmíněné Silicon Valley – respektive koridor San Francisko-San Jose, kam patří – je až za koridorem Guandong-Shenzen).

 

… mimochodem, to, kam až čínské peníze dosáhnou a jak velké také mohou být ukazují investice CEFC do Slavie nebo koupě Bořka Dočkala ze Sparty.

RŮST ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ

DEMOGRAFIE

Demografie: Teď je na světě 50,5% lidí pod 30 let. 89,7% jich žije v rozvíjejících se zemích Asie, Afriky a na Blízkém východě = 3,17 miliard. Mladých – zejména v subsaharské Africe – bude relativně přibývat. Pokud jim dané země zvládnou nabídnout práci respektive obecněji vidinu lepšího života, bude to dobré, bude to takzvaná demografická dividenda; v opačném případě se můžeme dočkat nepokojů, masové migrace atd.

 

Evropa, ale například i Čína (kvůli politice jednoho dítěte) naopak budou stárnout: segment new old v rozmezí 2000-2030 vzroste podle OSN z 13% světové populace na cca 22% (1->2 miliardy). I to znamená výzvu.

PŘESHRANIČNÍ TOKY

Přeshraniční toky zboží, služeb, kapitálu a lidí přes hranice … a v poslední době také dat: Zatímco v roce 2005 byly přeshraniční toky dat na úrovni statistické chyby, v roce 2015 už růst globálního HDP poháněly přeshraniční toky dat více, než mezinárodní obchod se zbožím. Do 2020 by se pak objem dat putujících ze země do země měl zvýšit 9x.

 

Přeshraniční toky dat společně s moderními technologiemi – jde o spojené nádoby – budou v čím dál tím větší míře naléptávat výhodu domácího prostředí tzn lidem budou na trhu práce v mnoha profesích konkurovat nejen krajané a lidé pobývající na daném území, ale každý na této planetě, kdo je připojen na internet. Stejně tak se firmy v mnoha oborech musí připravit – v některých případech už si zvykají – na globální konkurenci.

Výsledkem výše zmíněných změn známých pořádků je neplatnost zažitých modelů – obchodních i politických – a s tím spojená obava z budoucnosti, což má politické, společenské, ale samozřejmě, že také investiční důsledky. (( Právě obava přitom vysvětluje Trumpa a brexit resp vzestup nesystémových stran a politiků kteří, paradoxně, zatím situaci svou nesystémovostí a nepřipraveností zhoršují (platí o US i Británii). ))

 

Stručně, svět, jak jej známe, se mění – a v mnoha případech je už jen vzpomínkou. To přitom platí i pro známá pravidla hry, osvědčené postupy a zažité obchodní modely. Chaosem, který svět včerejška nahrazuje, nás přitom za ruku nikdo (- míněno zejména stát, jak tomu bylo v minulosti, a na který mnozí lidé stále spoléhají) neprovede. 1) dluh roste, což bude znamenat omezené státní výdaje 2) demografie hraje proti nám (viz výše - #7) 3) konkurence bude čím dál tím vyšší (viz výše - #5, #6, #8). Je tak třeba být schopen se o sebe postarat, mimo jiné i finančně =>3